ColdZyme munspray 20ml

Artikelnr: 210905

163 kr

Du kan använda ColdZyme på i huvudsak två sätt, förebyggande eller vid symptom. Dosera enligt följande:
– Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme under vaken tid.
– Vid symtom: Börja använda ColdZyme® så snart som möjligt när du upptäcker symtom på förkylning. Fortsätt användning till dess symtomen lindras.
– Förebyggande: Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex.om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte så länge risken
föreligger

ColdZyme verkar mot orsaken till förkylningen, själva virusen och fungerar därför förebyggande och förkortande vid förkylning.

ColdZyme bildar en skyddande aktiv barriär på ytan av slemhinnan i svalget. Barriären består dels av glycerol som ”suger till sig” virus och koncentrerar dem in i barriären och dels av enzymet trypsin som de-aktiverar virus förmåga att binda in till celler i svalget och skyddar därför mot förkylning.