Alvedon 500 mg tabletter 20 st

Artikelnr: 97610

49 kr

Vid feber och smärttillstånd av lindrig art.

Alvedon tabletter innehåller paracetamol som är smärtstillande och febernedsättande, Alvedon används mot värk och smärtor av olika slag t. ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber t. ex vid förkylningar. Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Från 3 års ålder.  Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning. Vid utebliven eller otillräcklig effekt kontakta läkare. Observera att din läkare kan ha föreskrivit läkemedlet för annan användning än angivet ovan. Följ alltid läkarens rekommendationer.

Klicka här för komplett bipacksedel.