Corsodyl 2 mg/ml munhålelösning 300 ml

Artikelnr: 081501

63 kr

Munhålelösning. Från 12 år.

Corsodyl innehåller klorhexidinglukonat och används dels som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan och dels tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammationoch tandlossning. Lösningen kan även användas vid fast tandställning. För barn under 12 år enligt läkares eller tandläkares anvisning. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.