Emla medicinskt plåster 2 st

Artikelnr: 454777

98 kr

Lokalbedövande plåster för huden.

Emla kräm ger lokalbedövning av huden. Krämen innehåller en blandning av lidokain och prilokain. Emla kräm används på huden samt på bensår. Emla används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t ex skrapning av mollusker). Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.