Dulcolax 5 mg enterotabletter 30 st

Artikelnr: 420992

39 kr

Vid tillfällig förstoppning. Enterotabletter.

Dulcolax används vid tillfällig förstoppning för tarmtömning före t ex röntgenundersökning eller operation samt för underlättande av tarmtöming vid hemorrojder och andra besvär kring analöppningen. Dulcolax innehåller bisakodyl. Dulcolax har effekt efter 6-12 timmar. Ej till barn under 10 år annat än på läkares ordination. Läs bipacksedeln noga eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.