Welpan vet 5mg/ml +15mg/ml oral lösning 50 ml

Artikelnr: 156231

220 kr

Avmaskningsmedel mot rundmask till valpar och unga hundar. Oral lösning.

Welpan vet. är ett maskmedel som är verksamt mot rundmask(spolmask, hakmask och piskmask). Det används för avmaskning av hundar och hundvalpar över 10 dagars ålder. Welpan vet. innehåller pyrantelembonat och febantel och utövar sin effekt på rundmaskar genom att påverka maskarnas ämnesomsättning och rörelseförmåga. Ges som engångsdos eller enligt veterinärs ordination. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.