Axilur vet. 10 % oral suspension 50 ml hund och katt

Artikelnr: 156521

213 kr

Avmaskningsmedel för hund och katt. Rundmask och bandmask. Oral suspension.

Axilur vet. 10 % oral suspension används för behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmask och bandmask hos hund och katt. Axilur vet 10 % oral suspension används som förebyggande av sjukdom orsakad av infektion med spolmask respektive hakmask(toxocariasis och ancylostomiasis) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden. Axilur vet 10 % oral suspension ges 3 dagar i följd. Axilur innehåller den aktiva substansen fenbendazol. Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Hund: klicka härför komplett bipacksedel

Katt: klicka här för komplett bipacksedel.