Axilur vet. 250 mg tabletter 20 st hund och katt

Artikelnr: 444778

211 kr

Avmaskningsmedel för hund och katt. Rundmask och bandmask. Tabletter.

Axilur vet 250 mg används för behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmask och bandmask hos hund och katt. Axilur vet används som förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden. Axilur innehåller den aktiva substansen fenbendazol. Tabletterna ges under 3 dagar i följd. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.