Axilur vet. 500 mg tabletter 10 st hund

Artikelnr: 474858

213 kr

Avmaskningsmedel för hund och katt. Rundmask och bandmask. Tabletter.

Axilur vet 500 mg används för behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmask och bandmask hos hund. Axilur vet används som förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden. Tabletterna ges under 3 dagar i följd. Axilur innehåller den aktiva substansen fenbendazol. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.