Toilax 5 mg enterotabletter 25 st

Artikelnr: 421962

49 kr

Vid tillfällig förstoppning. Enterotabletter.

Toilax enterotabletter används till vuxna och barn över 12 år vid tillfällig förstoppning. Toilax innehåller bisakodyl. Toilax är ett motorikstimulerande laxermedel. Om inte läkaren anvisat annat ska Toilax användas högst en vecka per behandlingstillfälle. Effekten kommer efter 6-10 timmar.Läs bipacksedeln noga eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.