Sumatriptan Sandoz 50mg 2st

Artikelnr: 058238

74 kr

Sumatriptan Sandoz ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall. Migränhuvudvärk är oftast av måttlig till svår intensitet, ensidig (men kan skifta sida mellan anfallen) och har pulserande karaktär. Symtom såsom illamående, ibland kräkning, och påtaglig ljus- och ljudkänslighet är vanliga vid migrän

Sumatriptan Sandoz tillhör gruppen medel vid migrän. Den aktiva substansen i Sumatriptan Sandoz filmdragerade tabletter är sumatriptan, en 5-HT1-receptoragonist. Migrän tros bero på en utvidgning av blodkärlen. Sumatriptan Teva drar ihop dessa blodkärl och lindrar därigenom migränen. Sumatriptan Sandoz används för att behandla migränanfall med eller utan aura (en förkänning, som vanligen består av synstörningar såsom ljusblixtar, sicksacklinjer, stjärnor eller vågor). Sumatriptan Sandoz ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall. Migränhuvudvärk är oftast av måttlig till svår intensitet, ensidig (men kan skifta sida mellan anfallen) och har pulserande karaktär. Symtom såsom illamående, ibland kräkning, och påtaglig ljus- och ljudkänslighet är vanliga vid migrän. Sumatriptan Sandoz är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, t.ex. spänningshuvudvärk. Sumatriptan som finns i Sumatriptan Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar, som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. För komplett bipacksedel klicka här.

Slut i lager