Nasin 0,5 mg/ml nässpray 7,5 ml

Artikelnr: 088492

61 kr

Nässpray för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. För vuxna .

Nasin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.Nasin har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.

Oximetazolinhydroklorid som finns i Nasin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.