Milbemax vet. för små katter och kattungar tabletter 2 st

Artikelnr: 127617

69 kr

För behandling av blandinfektion av bandmaskar och rundmaskar till små katter och kattungar. Tablett.

Milbemax vet. används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av olika typer av bandmaskar och rundmaskar (hakmask, spolmask). Milbemax vet används även förebyggande mot tropisk hjärtmask om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad. Milbemax vet. ges som engångsdos. Milbemax vet. kan användas till dräktiga och digivande katter. Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges. Milbemax vet innehåller de verksamma substanserna milbemycinoxim och prazikvantel. Artificiell köttsmak. För närmare beskrivning av preparatet samt maskarter läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.