Drontal vet. 230 mg/20 mg 2 styck

Artikelnr: 522301

105 kr

Avmaskningsmedel mot bandmask och rundmask åt katt. Tabletter.

Drontal vet. innehåller de aktiva substanserna pyrantelembonat och praziquantel. Drontal vet. är ett maskmedel som skall användas då katten är angripen av rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask. Drontal vet. ges vanligen som engångsdos. Om Drontal vet. fås på recept skall veterinärens dosering alltid följas. Dräktiga och lakterande katter skall ej behandlas. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.