Ipren 400mg 10 tabl

Artikelnr: 088542

40 kr

Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk- och, tandvärk, samt feber vid förkylningssjukdomar.

Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ipren verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande. Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk- och, tandvärk, samt feber vid förkylningssjukdomar. Ipren suppositorier är receptfria för användning till barn över 6 månader under högst 3 dagar i följd. Ibuprofen som finns i Ipren kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

För komplett bipacksedel klicka här.