Toilax 10 mg/5 ml 5 x 5 milliliter Rektalsuspension

Artikelnr: 032722

163 kr

Toilax rektalsuspension används till vuxna och barn över 12 år vid tillfällig förstoppning.

Toilax rektalsuspension används till vuxna och barn över 12 år vid tillfällig förstoppning. Toilax innehåller bisakodyl. Toilax är ett motorikstimulerande laxermedel. Om inte läkaren anvisat annat ska Toilax användas högst en vecka per behandlingstillfälle. Effekten kommer redan efter 5-15 minuter. Läs bipacksedeln noga eller på fass.se före användning.

Tänk på att det är en kylvara så den hämtas snarast möjligt när den når ett ombud.

Klicka här för komplett bipacksedel.