Toilax 10 mg/5 ml 5 x 5 milliliter Rektalsuspension

032722

163 kr

Toilax rektalsuspension används till vuxna och barn över 12 år vid tillfällig förstoppning.

Toilax rektalsuspension används till vuxna och barn över 12 år vid tillfällig förstoppning. Toilax innehåller bisakodyl. Toilax är ett motorikstimulerande laxermedel. Om inte läkaren anvisat annat ska Toilax användas högst en vecka per behandlingstillfälle. Effekten kommer redan efter 5-15 minuter. Läs bipacksedeln noga eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.