Pronaxen 250 mg tabletter 20 st

Artikelnr: 85096

88 kr

Lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Till vuxna och barn över 12 år.

Pronaxen tabletter innehåller naproxen som är smärtstillande, antiinflammatorisk och febernedsättande. Pronaxen används vid lätt till måttlig akut smärta t. ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk, förkylningsfeber och menstruationssmärtor samt till vuxna mot migrän. Pronaxen användes i högst 5 dagar för smärta och i 3 dagar för feber eller migrän utan läkarordination. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.Vid utebliven eller otillräcklig effekt kontakta läkare. Observera att din läkare kan ha föreskrivit läkemedlet för annan användning än angivet ovan. Följ alltid läkarens rekommendationer. 

Klicka här för komplett bipacksedel.