Pamol 500 mg tabletter 20 st

60484

29 kr

Vid feber och smärttillstånd av lindrig art.

Pamol innehåller paracetamol och används för behandling av lindrigare smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskel- och ledvärk. Pamol kan användas från 4 års ålder. Verkar febernedsättande. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.

Slut i lager