Pamol 500 mg tabletter 20 st

Artikelnr: 60484

23 kr

Vid feber och smärttillstånd av lindrig art.

Pamol innehåller paracetamol och används för behandling av lindrigare smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskel- och ledvärk. Pamol kan användas från 4 års ålder. Verkar febernedsättande. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.