Milbemax vet. för små hundar och valpar tuggtablett 2 st

Artikelnr: 84579

93 kr

För behandling av blandinfektion av bandmaskar och rundmaskar till små hundar och valpar. Tuggtablett.

Milbemax vet. tuggtablett används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar (hakmask, spolmask, piskmask, rävens lungmask, fransk hjärtmask. Milbemax vet. kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar. Används inte till hundar som väger mindre än 1 kg. Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges. Milbemax vet. innehåller de verksamma substanserna milbemycinoxim och prazikvantel. För närmare beskrivning av preparatet samt maskarter läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.