Milbemax vet. för hundar tablett 2 st

Artikelnr: 127595

159 kr

För behandling av blandinfektion av bandmaskar och rundmaskar till hund. Tablett.

Milbemax vet. används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar (hakmask, spolmask, piskmask, rävens lungmask, fransk hjärtmask. Milbemax vet. kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar. Använd inte ”tabletter för hundar” till hundar som väger mindre än 5 kg. Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges. Milbemax vet. innehåller de verksamma substanserna milbemycinoxim och prazikvantel. För närmare beskrivning av preparatet samt maskarter läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.¨

Klicka här för komplett bipacksedel.