Loratadin rationpharm 10 mg tabletter 28 st

Artikelnr: 016806

38 kr

Vid allergiska näs- och ögonbesvär. Tabletter.

Loratadin ratiopharm används för behandling av allergiska näs- och ögonbesvär hos vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg. Loratadin är ett antihistamin, som motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för det allergiframkallande ämnet och som framkallar nysningar, rinnsnuva, klåda och ögonbesvär. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.