Lecrolyn 40 mg/ml ögondroppar 60 x 0,2 ml

Artikelnr: 012869

262 kr

För behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Endosbehållare.

Lecrolyn lindrar och förhindrar allergiska besvär. Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi. Lecrolyn i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med mjuka kontaktlinser. Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.