Kolsuspension 150 mg/ml oral suspension 100 ml.

Artikelnr: 132852

149 kr

Används vid akut förgiftning och förgiftningstillbud.

Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar. Kolsuspensionen intas snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits. Dosen kan upprepas vid behov. Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination på apoteksetiketten. Omskakas. Läs bipacksedeln noggrant eller på Fass.se före användning. Flaska 100 ml. Klicka här för fullständig bipacksedel.