Dronspot vet 96 mg/ 24 mg 2 dos(er) Spot-on, lösning

Artikelnr: 413011

131 kr

Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask.

För stora katter som väger 5-8 kg.

En spot-on för utvärtes bruk på huden.

För stora katter som väger 5-8 kg

Innehåller praziquantel och emodepsid.

Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter hos
katter:

Rundmask: Toxocara cati, Toxocaris leonina, Ancylostoma tubaeforma.

Bandmask: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.

För komplett bipacksedel klicka här: https://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=20180705000032