Apistan Vet 10,3% bikupestrip Tau-fluvalinat 824mg 10st

Artikelnr: 115449

406 kr

10 bikupstrip. En remsa om 8g innehåller 824mg tau-fluvaliant. Mot varrokvalster i bisamhällen.

Apistan remsor innehåller en polymer som ger kontrollerad frisättning av tau-fluvalinat för bekämpning av parasitkvalstret Varroa destructor (tidigare kallat Varroa jocobsoni) hos honungsbin.

Doseringsanvisning: två Apistanremsor per yngelrum per kupa.
Remsorna hängs mellan två yngelramar så att bina kan röra sig på båda sidorna av remsan. En remsa placeras mellan ram 3 och 4 och en mellan ram 7 och 8 i yngelrummet.
Till små och övervintrande bisamhällen och avläggare räcker det med en remsa som placeras i mitten av yngelrummet., Remsorna får inte placeras i skattlådorna.

Behandlingen pågår i 6-8 veckor, och därefter tas remsorna bort och kasseras. Remsorna bör sitta kvar i kupan i minst sex veckor. remsorna får inte sitta kvar ui kupan i mer än åtta veckor. Behandlingsperioden bör hållas så kort som möjligt för att minska risken för läkemedelsrester i vaxet från yngelrummet och förebygga resistensutveckling hos kvalstret. Kontakta veterinär vid nya eller bestående angrepp.

Apistan har störst verkan om det används under sensommaren och efter den huvudsakliga skörden då antalet yngel avtar. Vid svåra angrepp kan Apistan dock användas när som helst under året.