Apiguard vet 12,5 g gel för honungsbin 10 x 50 g.

Artikelnr: 570428

426 kr

Apiguard vet 12,5 g gel används för behandling av Varroa destructor infestationer hos honungsbin.

Apiguard vet gel 12,5 g används för behandling av Varroa destructor infestationer hos honungsbin. Användning i bikupa: ett tråg à 50 g gel per koloni. Efter 2 veckor sätt in nytt tråg à 50 g gel. En behandling= 2 tråg. Maximalt två behandlingar per år. Produktens effektivitet maximeras om den används på sensommaren efter honungsskörden (när antalet biyngel minskar). Vid allvarliga angrepp kan produkten emellertid även användas på våren när temperaturen är över 15 grader C. Effektiviteten kan variera mellan olika kolonier på grund av applikationssättet. Apiguard vet bör därför användas som en behandling bland flera andra i ett integrerat program för skadedjursbekämpning och regelbunden kontroll av nedfallet kvalster. Vid observation av ytterligare stora kvalsternedfall följande vinter eller vår rekommenderas en andra vinter- eller vårbehandling för varroa. Ett 50 g tråg Apiguard vet innehåller 12,5 g Tymol. Läs bipacksedeln i förpackningen noggrant före användning. Tillverkas av Laleham Health and Beauty Ltd, Hampshire, UK. En förpackning innehåller 10 x 50 g tråg.