Selevitan vet. 30 mg/g + 0,6 mg/g, granulat 500 g.

Artikelnr: 071138

603 kr

Selen/E-vitamintillskott. Granulat 500 g.

Selevitan granulat mot selen/E-vitaminrelaterade bristsjukdomar hos häst, nötkreatur, får och svin, främst hos moderdjur och växande djur i de fall foderstaten till stor del utgörs av foder utan annan selen/E-vitamintillsats. Burk 500 g. Läs bipacksedel noggrant före användning. För fullständig bipacksedel klicka här.