Pevaryl 150 mg vagitorium 1 st

Artikelnr: 80424

71 kr

Vid svampinfektion i underlivet. 1 vagitorium.

Pevaryl Depot innehåller ekonazolnitrat. Pevaryl vagitorium används mot svamp i underlivet som engångsdos. Läs bipacksedel eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.