Panodil 500 mg tabletter 20 st

Artikelnr: 82808

58 kr

Vid tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrigare art.

Panodil tabletter innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil används mot värk och smärtor av olika slag t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor samt vid feber t ex vid förkylningar. Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Från 3 års ålder.  Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning. Vid utebliven eller otillräcklig effekt kontakta läkare. Observera att din läkare kan ha föreskrivit läkemedlet för annan användning än angivet ovan. Följ alltid läkarens rekommendationer.

Klicka här för komplett bipacksedel.