Milbemax vet. för katter tabletter 2 st

Artikelnr: 127640

133 kr

För behandling av blandinfektion av bandmaskar och rundmaskar till katt. Tablett.

Milbemax vet. används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av olika typer av bandmaskar och rundmaskar (hakmask, spolmask). Milbemax vet används även förebyggande mot tropisk hjärtmask om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad. Milbemax vet. ges som engångsdos. Milbemax vet. kan användas till dräktiga och digivande katter. Använd inte ”tabletter för katter ” till katter som väger mindre än 2 kg. Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges. Milbemax vet innehåller de verksamma substanserna milbemycinoxim och prazikvantel. Artificiell köttsmak. För närmare beskrivning av preparatet samt maskarter läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.