Ibumetin 400 mg tabletter 30 st

Artikelnr: 473967

44 kr

Vid smärta, feber och inflammation för vuxna och barn över 12 år.

Ibumetin innehåller ibuprofen och används vid lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, feber vid förkylning samt vid menstruationssmärtor. För vuxna och barn över 12 år. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.