Ibumetin 400 mg tabletter 30 st

473967

44 kr

Vid smärta, feber och inflammation för vuxna och barn över 12 år.

Ibumetin innehåller ibuprofen och används vid lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, feber vid förkylning samt vid menstruationssmärtor. För vuxna och barn över 12 år. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.