Emla 1x5g kräm samt 3 täckförband

Artikelnr: 454785

80 kr

För bedövning av huden.

För bedövning av huden inför nålstick (tillexempel vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp i samråd med sjukhuspersonal.