Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg tablett 2 st

Artikelnr: 509045

115 kr

Avmaskningsmedel mot bandmask och rundmask åt hund. Tabletter.

Dronbits innehåller de aktiva substanserna febantel 150 mg, pyrantelembonat 144 mg samt prazikvantel 50 mg. Dronbits är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococ us multilocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask. (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige.)Tabletterna ges vanligen som engångsdos. Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.