Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg 2 tablett(er)

Artikelnr: 465677

255 kr

Avmaskningsmedel mot rundmask och bandmask hos hund. Tabletter.

Dronbits vet. innehåller de aktiva substanserna febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg samt prazikvantel 175 mg. Drontal Comp vet. är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococ us multilocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask. (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige.) Tabletterna ges vanligen som engångsdos. Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns. Köttarom. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.