Program vet. 409,8 mg tabletter 6 st

414102

349 kr

Mot loppangrepp på hund 20-40 kg. Tabletter.

Program vet. används som förebyggande behandling mot och kontroll av loppor hos hund orsakade av kattloppa (Ctenocephalides felis) och hundloppa (C. Canis). Program vet. avbryter loppans levnadscykel, loppäggen kläcks ej och loppornas förökning förhindras. Effekten av Program vet kvarstår en månad efter avslutad behandling. Program vet. har ingen effekt på vuxna loppor. Kan ges till dräktiga och digivande tikar. Program vet. innehåller den verksamma substansen lufenuron 409, 8 mg. Till hundar 20-40 kg. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.