Program vet. 204,9 mg tabletter 6 st

414094

319 kr

Mot loppangrepp hos hund 6,7-20 kg. Tabletter.

Program vet. används som förebyggande behandling mot och kontroll av loppor hos hund orsakade av kattloppa (Ctenocephalides felis) och hundloppa (C. Canis). Program vet. avbryter loppans levnadscykel, loppäggen kläcks ej och loppornas förökning förhindras. Effekten av Program vet kvarstår en månad efter avslutad behandling. Program vet. har ingen effekt på vuxna loppor. Kan ges till dräktiga och digivande tikar. Program vet. innehåller den verksamma substansen lufenuron 204,9 mg. Till hundar 6,7-20 kg. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.