Panodil 500 mg brustabletter 20 st

165273

60 kr

Vid tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrigare art. Löses i vatten.

Panodil brustabletter innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil används mot värk och smärtor av olika slag t. ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber t. ex vid förkylningar. Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Brustabletterna löses i ett halvt glas vatten.  Från 3 års ålder. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning. Observera att din läkare kan ha föreskrivit läkemedlet för annan användning än angivet ovan. Följ alltid givna rekommendationer. Vid utebliven eller otillräcklig effekt kontakta läkare.

Klicka här för komplett bipacksedel.