Lecrolyn ögondroppar 40 mg/ml 5 ml

Artikelnr: 12911

85 kr

För behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.

Lecrolyn lindrar och förhindrar allergiska besvär. Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi. Lecrolyn i flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser och bör därför inte användas samtidigt med mjuka kontaktlinser. Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.

Klicka här för komplett bipacksedel.