Aspirin 500 mg tabletter 50 st

Artikelnr: 196766

70 kr

Lindrar tillfällig smärta, värk och feber vid förkylning.

Aspirin tabletter innehåller acetylsalicylsyra och är smärtstillande och febernedsättande. Aspirin används mot huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, led- och muskelsmärtor, reumatiska smärtor samt i samband med infektions- och förkylningssjukdomar.  Från 7 års ålder mot värk. Ges ej till personer under 18 år vid feber utan läkarordination. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning. Vid utebliven eller otillräcklig effekt kontakta läkare. Observera att din läkare kan ha föreskrivit läkemedlet för annan användning än angivet ovan. Följ alltid läkarens rekommendationer. 

Klicka här för komplett bipacksedel.